อาทิตย์, มิถุนายน 24, 2018
   
Text Size

Call Now! 02-521-4903, 081-575-4408

อุปกรณ์แพ็คกิ้ง ลวดเย็บกล่อง เครื่องเย็บกล่อง

เครื่องยิงลวดขาคู่ ใช้ลม

Pneumatic Carton Stapler

เครื่องยิงลวด เครื่องเย็บกล่อง ลวดขาคู่ ใช้ลม

The Air Boxer is the most suitable machine when high speed and efficency are required. The return of its anvils is automatic and it is possible to adjust the clinching of the staple as well as its penetration. Handy and light, the Air Boxer reduces to a minimum operator fatigue.

MODEL NO. CROWN
(mm)
LENGTH
(mm)
CAPACITY
ADB19-35 35 15 & 18 100
ADB19-34 34 16 & 19 100
AA19-35 35 15 & 18 100
AA19-34 34 16 & 19 100
 • Length : 415mm
 • Width : 115mm
 • Height : 220mm
 • Weight : 2.65kg
 • Air Pressure : 5 ~ 7kg/cm2
 • มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น
Tags: Pneumatic, Carton, Stapler, 3515, 3518, 3415, 3416, 3419, เครื่องเย็บกล่อง, เครื่องเย็บฝากล่อง, เครื่องปิดกล่อง, เครื่องเย็บลังกระดาษ, รางคู่, ลม, ปืนยิงลวด, ปืนยิงแมกซ์, เครื่องยิงแมกซ์, เครื่องยิง, เครื่องยิงลวด, แม็ก, ปิดฝากล่อง, เครื่องปิดฝากล่อง, เครื่องยิงกล่อง
 

เครื่องยิงลวดขาคู่ ใช้มือกด

Manual Carton Stapler

เครื่องยิงลวด เครื่องเย็บกล่อง แบบขาคู่ ใช้มือกด

The hand Boxer represents always a good investment; low priced and sturdy, it can seal thousands of boxes without any maintenance.

MODEL NO. CROWN
(mm)
LENGTH
(mm)
CAPACITY
HDCS19-35 35 15 & 18 100
HDCS19-34 34 16 & 19 100
HA19-35 35 15 & 18 100
HA19-34 34 16 & 19 100
 • Length : 433mm
 • Width : 115mm
 • Height : 220mm
 • Weight : 2.2kg
 • มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น
Tags: Manual, Carton, Stapler, 3515, 3518, 3415, 3416, 3419, เครื่องเย็บกล่อง, เครื่องเย็บฝากล่อง, เครื่องเย็บลังกระดาษ, เครื่องปิดกล่อง, รางคู่, มือกด, ปืนยิงลวด, ปืนยิงแมกซ์, เครื่องยิงแมกซ์, เครื่องยิง, เครื่องยิงลวด, แม็ก, ปิดฝากล่อง, เครื่องปิดฝากล่อง, เครื่องยิงกล่อง
   

เครื่องยิงลวดแบบม้วน ใช้ลม

Pneumatic Coil Carton Stapler

เครื่องยิงลวด เครื่องเย็บกล่อง แบบม้วน ใช้ลม

Coil feed carton top sealer. Drives 1000 wide crown staples. Combines light weight and balance for fast, efficient operation. Full cycle action for maximum speed, quick release to prevent jams and an adjustment for tightness and depth of clinch.

MODEL NO. LENGTH
(mm)
CAPACITY
RATN-19 T SERIES 15&18 1000
 • Length : 233mm
 • Width : 115mm
 • Height : 230mm
 • Weight : 2.38kg
 • Air Pressure : 5 ~ 7kg/cm2
 • มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น
Tags: Pneumatic, Carton, Stapler, Coil, T15, T18, เครื่องเย็บกล่อง, เครื่องเย็บฝากล่อง, เครื่องเย็บลังกระดาษ, เครื่องปิดกล่อง, ม้วน, ลม, ปืนยิงลวด, ปืนยิงแมกซ์, เครื่องยิงแมกซ์, เครื่องยิง, เครื่องยิงลวด, แม็ก, ปิดฝากล่อง, เครื่องปิดฝากล่อง, เครื่องยิงกล่อง, RATA-19, RATB-19
 

เครื่องเย็บข้างกล่องและก้นกล่อง

Mechanical Side Bottomer & Bottomer 

เครื่องยิงลวด เครื่องเย็บข้างกล่อง และ เครื่องเย็บก้นกล่อง แบบขาคู่

The Mechanical Side Bottomer & Bottomer satisfy the simplest exigencies in cardboard bottom sealing. Its use is particularly advisable when packges are to be filled in different locations and in limited quantities.

MODEL NO. CROWN
(mm)
LENGTH
(mm)
CAPACITY
CMS-S-35 35 15 & 18 200
CMS-S-34 34 16 & 19 200
CMB-S-35 35 15 & 18 200
CMB-S-34 34 16 & 19 200
 • Length : 910mm
 • Width : 600mm
 • Height : 1245mm
 • Weight : 26.8kg
 • มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น
Tags: Manual, Carton, Stapler, 3515, 3518, 3415, 3416, 3419, เครื่องเย็บกล่อง, เครื่องเย็บฝากล่อง, เครื่องเย็บลังกระดาษ, เครื่องปิดกล่อง, รางคู่, เท้าเยียบ, ปืนยิงลวด, ปืนยิงแมกซ์, เครื่องยิงแมกซ์, เครื่องยิง, เครื่องยิงลวด, แม็ก, ปิดฝากล่อง, เครื่องปิดฝากล่อง, เครื่องยิงกล่อง, เครื่องเย็บข้างกล่อง, เครื่องเย็บก้นกล่อง 
   

เครื่องยิงลวดขาคู่ ใช้มือกด

Manual Carton Stapler "LOCK" 

เครื่องยิงลวด เครื่องเย็บกล่อง แบบขาคู่ ใช้มือกด "LOCK"

LOCK standard stapler. Handy & easy! Air/Electric power-free. 

MODEL NO. CROWN
(mm)
LENGTH
(mm)
CAPACITY
888-BIII-15 35 15 100
888-BIII-18 35 18 100
888-BIII-16 34 16 100
888-BIII-19 34 19 100
 • Length : 440mm
 • Width : 110mm
 • Height : 270mm
 • Weight : 1.94kg
Tags: Manual, Carton, Stapler, 3515, 3518, 3415, 3416, 3419, เครื่องเย็บกล่อง, เครื่องเย็บฝากล่อง, เครื่องเย็บลังกระดาษ, เครื่องปิดกล่อง, รางคู่, มือกด, ปืนยิงลวด, ปืนยิงแมกซ์, เครื่องยิงแมกซ์, เครื่องยิง, เครื่องยิงลวด, แม็ก, ปิดฝากล่อง, เครื่องปิดฝากล่อง, เครื่องยิงกล่อง, 888-BIII
 

เครื่องยิงลวดขาคู่ ใช้ลม

Pneumatic Carton Stapler "LOCK" 

เครื่องยิงลวด เครื่องเย็บกล่อง ลวดขาคู่ ใช้ลม "LOCK"

Compact model of 888-CN. Lightweight, work easily! Sileneer installed. Also suitable for indoors work, of course.

MODEL NO. CROWN
(mm)
LENGTH
(mm)
CAPACITY
888-CNT-15 35 15 100
888-CNT-18 35 18 100
888-CNT-16 34 16 100
888-CNT-19 34 19 100
 • Length : 410mm
 • Width : 110mm
 • Height : 210mm
 • Weight : 2.4kg
 • Air Pressure : 6 ~ 7kg/cm2
Tags: Pneumatic, Carton, Stapler, 3515, 3518, 3415, 3416, 3419, เครื่องเย็บกล่อง, เครื่องเย็บฝากล่อง, เครื่องปิดกล่อง, เครื่องเย็บลังกระดาษ, รางคู่, ลม, ปืนยิงลวด, ปืนยิงแมกซ์, เครื่องยิงแมกซ์, เครื่องยิง, เครื่องยิงลวด, แม็ก, ปิดฝากล่อง, เครื่องปิดฝากล่อง, เครื่องยิงกล่อง, 888-CNT
   

เครื่องยิงลวดแบบม้วน ใช้ลม

Pneumatic Coil Carton Stapler "LOCK" 

เครื่องยิงลวด เครื่องเย็บกล่อง แบบม้วน ใช้ลม "LOCK"

Compact model of 888-CR. Lightweight, work easily! An astonishing rapid performance. Silencer installed. Also suitable for indoors work, of course. 

MODEL NO. LENGTH
(mm)
CAPACITY
888-CRN-15 T SERIES 15 1000
888-CRN-18 T SERIES 18 1000
 • Length : 215mm
 • Width : 110mm
 • Height : 210mm
 • Weight : 2.8kg
 • Air Pressure : 6 ~ 7kg/cm2
Tags: Pneumatic, Carton, Stapler, Coil, T15, T18, เครื่องเย็บกล่อง, เครื่องเย็บฝากล่อง, เครื่องเย็บลังกระดาษ, เครื่องปิดกล่อง, ม้วน, ลม, ปืนยิงลวด, ปืนยิงแมกซ์, เครื่องยิงแมกซ์, เครื่องยิง, เครื่องยิงลวด, แม็ก, ปิดฝากล่อง, เครื่องปิดฝากล่อง, เครื่องยิงกล่อง, 888-CRN
 

ลวดเย็บกล่องขาคู่

Carton Stapler

ลวดเย็บกล่อง ลูกแม็ก แบบขาคู่

MODEL NO. CROWN
(mm)
LENGTH
(mm)
CAPACITY
3415 34 15 2000
3416 34 16 2000
3419 34 19 2000
3515 35 15 2000
3518 35 18 2000
 • 1 กล่องบรรจุ 2000 ตัว
 • 1 ลัง มี 10 กล่อง
 • ลวดหนา 0.85mm
 • เคลือบ ทองแดง หรือ สังกะสี
Tags: Carton, Stapler, 3515, 3518, 3415, 3416, 3419, ลวดเย็บกล่อง, ลวดเย็บฝากล่อง, ลวดปิดฝากล่อง, ลวดปิดกล่อง,ลวด, รางคู่, แมกซ์, เย็บกล่อง, เย็บฝากล่อง, ลวดเย็บกล่องกระดาษ, ลวดเย็บลังกระดาษ, ลวดยิง, แม็ก, ลวดเย็บ, ลัง, ลูกแม็ก
   

ลวดเย็บกล่องแบบม้วน

Roll Carton Stapler

ลวดเย็บกล่อง ลูกแม็ก แบบม้วน

MODEL NO. LENGTH
(mm)
QTY ROLL
T18-1000 18 1000
T15-1000 15 1000
T15-5000 15 5000
 • 1 ม้วน มี 1,000 ตัว
 • 1 ลัง มี 20 ม้วน
 • เคลือบ ทองแดง หรือ สังกะสี
Tags: Roll, Carton, Stapler, T15, T18, ลวดเย็บกล่อง, ลวดเย็บฝากล่อง, ลวดปิดฝากล่อง, ลวดปิดกล่อง, ลวด, ลูกแมกซ์, แมกซ์, เย็บกล่อง, เย็บฝากล่อง, ลวดเย็บกล่องกระดาษ, ลวดเย็บลังกระดาษ, ลวดยิง, แม็ก, ลวดเย็บลัง, ลูกแม็ก
 

ลวดเย็บกล่องแบบเส้น

Stitching wires

ลวดเย็บกล่อง ลูกแม็ก แบบเส้น

WIDTH 1.70 1.90 2.20 2.40
THICKNESS 0.75 0.75 0.75 0.75
 • ชุปสังกะสี, ชุปทองแดง
 • น้ำหนัก 2.5 กก/ม้วน, 8 ม้วน/ลัง
Tags: Stitching wire, Carton Staples, ลวดเย็บกล่อง, ลวดเย็บฝากล่อง, ลวดเย็บข้างกล่อง, ลวด, เส้น, แมกซ์, เย็บกล่อง, เย็บฝากล่อง, ลวดเย็บกล่องกระดาษ, ลวดเย็บลังกระดาษ, ลวดยิง, แม็ก, ลวดเย็บ, ลัง