อาทิตย์, มิถุนายน 24, 2018
   
Text Size

Call Now! 02-521-4903, 081-575-4408

ประแจแอลแบบชุด

ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว แบบชุด 10 ชิ้น

L Keys Set 10Pcs. Long Hex Key Wrench Set

ประแจแอล ประแจหกหกเหลี่ยม แบบชุด 10 ชิ้น / 10 PCS LONG HEX WRENCH SET
Part No. Type Contents Dia Qty. Per Pack
HEL10MA DOUBLE HEX 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10   10 pcs
Tags: L Keys, Long, Hex, Key Wrench, Compass, Compass Tools, คอมพาส, ประแจแอล, ประแจหกหกเหลี่ยม, หกเหลี่ยม, ประแจ, มาตรฐานเยอรมัน
 

ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวหัวบอล แบบชุด 10 ชิ้น

L Keys Set 10 Pcs. Extra Long Ball Hex Key Wrench Set

ประแจแอล ประแจหกหกเหลี่ยม แบบชุด 10 ชิ้น / 10 PCS LONG HEX WRENCH SET
Part No. Type Contents Dia Qty. Per Pack
HEE10MA BALL HEX 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10   10 pcs
Tags: L Keys, Ball, Long, Hex, Key Wrench, Compass, Compass Tools, ประแจแอล, ประแจหกหกเหลี่ยม, หกเหลี่ยม, คอมพาส, ประแจ, บอล, มาตรฐานเยอรมัน
 

ประแจแอลทอร์ก แบบชุด 10 ชิ้น

L Keys Set 10Pcs. Long Torx Key Wrench Set

ประแจแอลแบบชุด 10 ชิ้น / 10 PCS LONG TORX WRENCH SET
Part No. Type Contents Dia Qty. Per Pack
TXL10LA TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
  10 pcs
TORX IS A REGISTERED TRADEMARK OF ACUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. Tags: L Keys, Long, Torx , Key Wrench, Compass, Compass Tools, คอมพาส, ประแจแอล, ทอร์ก, ประแจ, มาตรฐานเยอรมัน
 

ประแจแอลทอร์กยาวหัวบอล แบบชุด 10 ชิ้น

L Keys Set 10Pcs. Long Ball Torx Key Wrench Set

ประแจแอลแบบชุด 10 ชิ้น / 10 PCS LONG TORX WRENCH SET
Part No. Type Contents Dia Qty. Per Pack
TXL10LB TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
  10 pcs
TORX IS A REGISTERED TRADEMARK OF ACUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. Tags: L Keys, Long, Torx , Key Wrench, Compass, Compass Tools, คอมพาส, ประแจแอล, ทอร์ก, ประแจ, มาตรฐานเยอรมัน